1

Erasmus - GREEN WHEELSMég 2015-ben kaptunk egy felkérést, hogy csatlakozzunk egy európai uniós projekthez, melynek célja, hogy oktatási anyagot dolgozzon ki hibrid és elektromos hajtású járművek témakörében. A projekt gazdái csehek, a Centre for Modern Education; rajtuk kívül angolok, szlovákok és magyarok dolgoznak ezen a feladaton. A következő 3 évben elkészül egy e-learninges tananyag, amelyet minden iskola használhat majd. A Fáy szerepe kettős. Amellett, hogy segítünk meghatározni, hogy mely szakmák képzési programjában szerepeljen a hibrid oktatás, a saját oktatási anyagunkkal kiegészítve műszaki tanárok továbbképzését kell elvégeznünk, illetve az elkészülő e-learninges tananyagot a diákjainkkal kell tesztelnünk. Magyar részről a Fáy mellett a győri Lukács Szakközépiskola és az Audi Hungária, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara érintett a projektben.

Az első prágai projekttalálkozó előtt a magyar érdekeltek is tartottak egy megbeszélést még január 16-án. A találkozó feladata az volt, hogy eldöntse, hogy mely szakmák oktatása során szükséges érinteni a hibrid hajtású, illetve elektromos autók témakörét. A megbeszélés eredménye az lett, hogy az alábbi négy csoportot kell létrehozni:
1. szint - pár órás oktatás a hibrid és elektromos autók veszélyeiről és a munkabiztonsági előírásokról - érintett mindenki, aki a hibrid autókkal érintkezésbe kerülhet
2. szint - biztonsági szétkapcsolást és szerviz üzemmódba kapcsolást elvégezni képes szakember - autószerelők
3. szint - a hibrid hajtással kapcsolatban bizonyos előre meghatározott feladatokat elvégezni képes szakember - autóelektronikai műszerészek és autótechnikusok képzésében kaphat helyet
4. szint - teljes körű diagnosztikát és javítást elvégezni képes szakember - alternatív járműhajtási technikus

A közeljövőben megkezdődik a műszaki tanárok továbbképzése, reményeink szerint országos szinten.

A projekttel kapcsolatos hivatalos sajtókiadvány.

A projekttel kapcsolatos angol kiadvány.

Hírlevél - 2017 szeptember
Hírlevél - 2018 február

Tananyagok

Videók:
 1. Általános bevezető
 2. Munkavédelem I.
 3. Munkavédelem II.
 4. Töltés
 5. Hibrid működés és szimuláció
 6. Elektromos és elektronikus alapelvek I.
 7. Elektromos és elektronikus alapelvek II.
 8. Hibrid kialakítások
 9. Nagyfeszültségű akkumulátorok
 10. Motorok
 11. Vezérlők

Dokumentumok:

Munkalapok:
 1. Az elektromos/hibrid járművek beazonosítása.
 2. Mondjon példákat manapság forgalmazott hibrid/elektromos járművekre!
 3. Vázolja fel a fő különbségeket a hibrid és elektrmos járművek között, a töltést is figyelembe véve.
 4. Határozza meg a gépjárművek nagyenergiájú rendszereinél alkalmazott feszültségértékeket, és mondjon példát hibrid/ elektromos járműveknél alkalmazott feszültségtartományra.
 5. Írja le a nagyfeszültségű áram veszélyeit!
 6. Állapítsa meg, hogy baleset, vagy a jármű töltése során milyen veszélyek léphetnek fel.
 7. Azonosítsa a veszélyeket, melyek a nagyfeszültségű/energiájó hibrid akkumulátorok szállítása, tárolása, megsemmisítése során felmerülhet!
 8. Hatósági szabályok, előírások ismerete az elektromos/hibrid járművekkel végzett tevékenységek során (munkavégzés feltételei).
 9. Ismertesse a gépjármű nagyfeszültségű kábelezésének és a hozzá tartozó alkatrészek azonosításának módját!
 10. Ismertesse a biztonságos töltés menetét és feltételeit, külső energiaforrásról.
 11. Ismertesse az elektromos áramkör alapvető jellemzőit!
 12. Ismertesse le a két alapvető áramkört és az áramlás követelményeit.
 13. Mutassa be egy egyszerű jármű kapcsolási rajzát, és értelmezze azt.
 14. Ismertesse a járművek elektromos hálózatának védelmében kialakított rendszereket, és ezek szükségességét.
 15. Ismertesse a földelés elvét és annak módszereit.
 16. Határozza meg a különféle kábelek és csatlakozók típusát az általános járművek áramkörében.
 17. Ismertesse az elektromos és elektronikus rendszerek működésének ellenőrzését.
 18. Ismertesse a kulcsfontosságú elektromos és elektronikus rendszereket és elektromos áramköröket.
 19. A járművekben használt elektromos áramkörök hibajelenségeinek elnevezései.
 20. Ismertesse a tisztán elektromos járműveket!
 21. Ismertesse a hibrid jármű felépítését!
 22. Írja le a különböző hibrid autók hajtáslánc-elrendezésének előnyeit és hátrányait
 23. Fő összetevők ismertetése
 24. Ismertesse a töltési szabványokat, eljárásokat
 25. Határozza meg, miért fontos a töltési infrastruktúra.
 26. Írja le a vezeték nélküli energiaátvitelt (WPT)
 27. Írják le mik az előnyei és hátrányai a statikus és dinamikus vezeték nélküli energiaátvitelnek (WPT-nek)
 28. Írják le a különböző akkumulátorok felépítését és működését
 29. Határozza meg a nagyfeszültségű akkumulátor élettartamát, hatótávolságát és kapacitását
 30. Írja le, miért fontos az akkumulátor újrahasznosítása, és hogyan történik ez!
 31. Mutassa be a különböző típusú elektromos motorokat és elhelyezkedésüket!
 32. Írja le a felépítését és felhasználását a különböző típusú elektromos motoroknak!
 33. Miben tér el az AC és DC motor?
 34. Azonosítsa a fő vezérlőrendszer alkotóelemeit
 35. Ismertesse a fő vezérlőrendszer elemeinek célját és működését!
 36. Írja le az elektromos/hibrid járművekben használt nagyfeszültségű rendszereket!
 37. Írja le azokat a veszélyeket, amelyek felmerülhetnek egy baleset vagy töltés során!
 38. Azonosítsák a potenciális veszélyeket, amelyek előfordulhatnak az elektromos /hibrid autók töltése során
 39. Azonosítsák azokat a veszélyhelyzeteket, amik előfordulhatnak az elektromos /hibrid autók nagyfeszültségű akkumulátorainak szállítása, tárolása és selejtezése során!
 40. Azonosítsák be a magas feszültségű kábelek és alkotóelemek tipikus elhelyezését
 41. Ismertesse, hogyan lehet azonosítani a gépjármű nagy energiájú elektromos kábelezését és a hozzá tartozó alkatrészeket
 42. Ismertesse a háromázisú váltóáram, és az egyenáramhoz kapcsoldó veszélyek eltéréseit!
 43. Ismerje a különböző típusú veszélyes energiájú járművek/eszközök tárolási módjait.
 44. Ismertesse a sérült vagy hibás elektromos vagy hibrid járművek veszélyeit!
 45. Ismertesse a járműgyártók által alkalmazott módszereket, amelyek védelmet biztosítanak a nagyenergiájú villamos alkatrészek és kábelek esetén.
 46. Azonosítsa be, hogy ki lehet veszélyeztetett lektromos és hibrid jármű környezetében!
 47. Írja le, hogyan végzi egy hibás vagy sérült jármű felmérését, figyelembe véve a vizsgálat kockázatát.
 48. Írja le hogyan kell megteremteni a biztonságos helyzetet saját és mások védelmében, elektromos vagy hibrid járművek balesete során.
 49. Ismertesse a sérült elektromos /hibrid járművekkel kapcsolatos kockázatok csökkentésére vonatkozó óvintézkedéseket
 50. Ismertesse az elektromos / hibrid járművek szállításával kapcsolatos veszélyeket és szabályokat!
 51. Ismeri és megérti a sérült járművek javításának és tárolásának veszélyeit.
 52. Ismertesse a nagyfeszültségű rendszeren végzendő javítási vagy karbantartási munkát megelőző elkülönítési eljárásokat.
 53. Azonosítsa azokat a komponenseket, amelyek a nagyfeszültségű elektromos hajtási rendszereket alkotják!
 54. Ismertesse az akkumulátorcellák és modulok kialakítását és működését!
 55. Ismertesse az elektromos motorok kialakítását és működését!
 56. Ismertesse a nagyfeszültségű elektromos alkatrészek alapvető konstrukcióját és működését, beleértve az áramkörök védelmét és kábelezését.
 57. A nagyfeszültségű elektromos kábelezés, és a hozzá kapcsolódó alkatrészek azonosítása
 58. A kockázatok csökkentésére vonatkozó biztonsági óvintézkedések ismertetése, karbantartás előtt
 59. A nagyfeszültségű rendszeren végzett munkát megelőző elkülönítési eljárások ismertetése
 60. A nagyfeszültségű elektromos rendszer javítása utáni üzembe helyezés során alkalmazott módszerek ismertetése
 61. Az elektromos meghajtású / hibrid járműveken végzett munka során használt eszközök és felszerelés azonosítása
 62. Külső áramforrás csatlakoztatása elektromos/ hibrid meghajtású járműhöz
 63. A hibajavítás és/vagy a nagyfeszültségű rendszerhez nem köthető karbantartás feltételeinek azonosítása
 64. Az elektromos / hibrid járművek javításakor használatos egyéni védőeszközök ismertetése
 65. Válassza ki a megfelelő információforrásokat az elvégzendő munka támogatásához.
 66. A nagyfeszültségű elektromos rendszer biztonságos leválasztásának végrehajtása, a jármű gyártóinak utasításait követve
 67. Használja a helyes eljárást, amivel biztonságosan helyezheti feszültség alá a járművet, a jármű gyártójának utasításai szerint.
 68. Használjon megfelelő eljárásokat elektromos / hibrid járműnél, egy alternatív áramforrás csatlakoztatása során.
 69. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést minden járművizsgálati tevékenység során.
 70. Munkavégzés folyamata, amely minimálisra csökkenti a jármű és rendszerei, a személyek és értékeik károsodásának kockázatát.
 71. Használjon megfelelő technikai információforrásokat az elektromos hajtású járműjavítási tevékenység támogatására.
 72. Válasszon megfelelő eszközöket és berendezéseket az elektromos hajtású járműjavítások elvégzéséhez.
 73. Győződjön meg róla, hogy a berendezést kalibrálták a gyártói előírásoknak megfelelően.
 74. Eszközök és a felszerelések helyes használata
 75. Ismertesse a nagyfeszültségű elektromos rendszerelemek eltávolítása és cseréje előtt szükséges helyes eljárásokat.
 76. Magyarázza el, hogyan kell leválasztani és újra csatlakoztatni a feltöltött nagyfeszültségű tápegységeket.
 77. Hogyan kell a munkavégzés előtt, a biztonságos munkavégzés érdekében a nagyfeszültségű elektromos rendszert biztonságossá tenni.
 78. Helyes lépések használata a nagyfeszültségű akkumulátorok leválasztásához és újracsatlakozásához.
 79. A jármű javítását követő üzembe helyezése, diagnosztikai vizsgálatok és a javítás ellenőrzése
 80. A járműrendszer üzembehelyezése a javítást követően
 81. Teljes és tételes nyilvántartások pontos vezetése, a megfelelő formátumban.
 82. Az ellenőrzési és vizsgálati eredmények, valamint a megfelelő adatok ismeretében tett ajánlások