1

Érettségi vizsga


Egy vizsgaidőszakban egy adott vizsgatárgyból csak egy szinten lehet érettségi vizsgát tenni. Javítóvizsgát pedig legkorábban a következő vizsgaidőszakban tehet a tanuló.
A tanuló szabadon választja meg a vizsga szintjét – emelt vagy középszint –, függetlenül attól, hogy a középiskolában milyen szintű felkészítésen vett részt.
Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt (négy kötelező és egy kötelezően választott) vizsgatárgyból kell kötelezően vizsgáznia. Kötelező vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. A kötelezően választott tantárgy az iskolában lehet: fizika vagy informatika.
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik. A jelentkezési lapot május–júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig, október–novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-ig kell benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézményben. A jelentkezési lapon a kötelező vizsgatárgyak mellett fel kell tüntetni a kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, valamint a vizsga szerinti fajtáját. Az érettségi fajtája, lehet: rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő. Alapesetben a rendes érettségi fajtát jelölik meg a diákok.

További pontosabb szabályokat az OM honlapján olvashatnak:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapja

 

Vissza