1

Felvételi rangsor


Kedves Felvételiző Diák, Tisztelt Szülők!


Az alábbi táblázatban tesszük közzé a hozzánk felvételi kérelmet adott tanulók rangsorát. 
(Adatvédelmi szempontok miatt csak az oktatási azonosítószám, illetve a megadott jelige látható. Ctrl+F lenyomásával rá lehet keresni a saját azonosítószámukra. )

Felvételi rangsor: angol - német

Azt a tanulót, aki mindkét tagozatra is beadta kérelmét, többször is besoroltuk. Kérjük, nézzék meg mindegyik rangsort, hiszen más lehet a tanuló besorolása!

Felvenni kívánt tanulók száma tagozatonként:
0211. tagozat (angol): 102 fő
0212. tagozat (német): 34 fő

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a rangsorból nem derül ki, hogy egy adott tanuló melyik más iskolába adta be a felvételi kérelmet, illetve hogy a mi iskolánkat hányadik helyen jelölte meg. Ebből kifolyólag, ha valakit pld.: a 100. helyre rangsoroltunk, nem jelenti azt, hogy nem kerülhet be a később felveendő 102, illetve 34 fő közé, hiszen a rangsorban előbb lévő diákok egy része valószínűleg másik iskolát is megjelölt, és inkább azt preferálja a mi iskolánk helyett.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a rangsorolt diákok 45-50 %-a választ másik iskolát. Azaz a 0212-es osztályba tervezett 34 fő közé bekerülhet a ~ 50. helyen rangsorolt tanuló, míg a 0211-es osztályokba felveendő 102 fő közé bekerülhet a ~ 180. helyen rangsorolt diák is.

Végezetül szeretnénk jelezni, hogy 2019. március 21-22-ig a nyolcadikos diákoknak lehetőségük van a felvételi adatlapjukat módosítani az általános iskolában.

A végleges felvételi rangsort a győri Felvételi Központ alakítja ki, melyről az értesítést 2019. április 30-ig az iskola megküldi Önöknek.